Về Alifaco
Công ty TNHH MTV ALIFACO được thành lập khi làn sóng Start up phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, chúng tôi luôn đề cao tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ, đồng hành và cùng những người chung chí hướng tiếp tục tinh thần đó để cùng nhau chinh phục các mục tiêu riêng của mõi cá nhân và mục tiêu chung của Alifaco thông qua lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe.
Với phương châm WHERE DREAMS COME TRUE – ALIFACO luôn mở cửa đón nhân tài – chung vai cùng tiến bước. Với môi trường năng động, trẻ trung, cởi mở và đề cao sáng tạo, cùng văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển. Alifaco tự hào vững bước cùng những tài năng trẻ, tự hào ươm mầm những giấc mơ và trở thành cộng đồng khởi nghiệp mạnh mẽ, chinh phục đỉnh cao thành công, đưa sản phẩm Việt nên bản đồ kinh tế thế giới.
Thông điệp

nhà sáng lập

WHERE DREAMS COME TRUE, chúng tôi tự hào là nơi khơi nguồn ước mơ, dẫn lối để các năng trẻ có thể thực hóa ước mơ của mình. Chính vì vậy, Alifaco luôn đầu tư phát triển con người cả về chuyên môn, kỹ năng lẫn tư duy, sáng tạo giúp các bạn có nguồn kiến thức rộng mở tỉ lệ thuận với nguồn thu nhập cá nhân, hình thành và chinh phục được nhiều ước mơ, mục tiêu hơn nữa.
Tìm hiểu thêm

Tầm nhìn

Giúp 10.000 người khởi nghiệp kinh doanh thành công trước năm 2025

- Sứ mệnh -

” Là cộng đồng truyền cảm hứng và niềm hy vọng giúp mọi người hoàn thiện bản thân và thực hiện hóa ước mơ của mình,
bằng cách đưa tinh hoa Việt ra toàn thế giới. ”

01
Đối với nhân viên Alifaco
không chỉ xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động – sáng tạo, cơ hội phát triển đồng đều cho tất cả nhân viên mà còn truyền cảm ứng khởi nghiệp, niềm hy vọng để mọi người tiến lên thực hiện hóa ước mơ của mình.
02
Đối với khách hàng
Khách hàng là người trả lương cho chúng tôi, luôn nỗ lực hết mình vì uy tín công ty và sự hài lòng của khách hàng
03
Đối với đối tác
Luôn gia tăng các lợi ích hấp dẫn và bền vững, cùng nhau đồng hành hợp tác phát triển, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm Việt, xây dựng nền kinh tế vững chắc, vị thế cao trên bản đồ thế giới.
– Giá Trị Cốt Lõi –
Chính Trực
Chính trực là phẩm chất không thể thiếu để hình thành nên con người Tài – Đức. Tại ALIFACO, chúng tôi luôn đề cao chữ tín, làm những điều mình nói, làm điều đúng đắn, trung thực đi liền với phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.
Trách nhiệm
Là phẩm chất của con người tại ALIFACO, là nền tảng dẫn dắt cho sứ mệnh tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Với Alifaco, mỗi cá nhân luôn lấy: “Tôi là gốc rễ của mọi vấn đề. Tôi là người có trách nhiệm với gia đình, đồng đội, và khách hàng của tôi”.
Cộng tác
Trong ngôi nhà chung ALIFACO, chúng tôi luôn đề cao tinh thần cộng tác “Love and care, support and share” để cùng nhau phát triển, cùng nhau đánh dấu sản phẩm Việt trên bản đồ thế giới.
Giver – Win
Tại ALIFACO, chúng tôi luôn xây dựng một môi trường văn minh, nơi đó hình thành những con người biết giúp đỡ, biết cho đi bởi giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình, người cho đi nhiều nhất là người chiến thắng.
Liên Tục Tiến Lên
ALIFACO hội tụ những con người không ngừng nâng cao tiêu chuẩn, luôn đổi mới, sáng tạo nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho Khách hàng, Cộng đồng và Xã hội.
Kỷ Luật
Kỷ luật là cầu nối giữa hiện thực và ước mơ, giữa ý tưởng và thành quả. Để được thành công như ngày hôm nay, chúng tôi đã sống và làm việc dựa trên nguyên tắc, kỷ luật của doanh nghiệp.
Tốc Độ
Chinh chiến trong nền kinh tế như hiện nay, tốc độ là một yếu tố không thể thiếu để mở cánh cửa của thành công.