Kế Toán Nội Bộ

Cùng ALIFACO thực hiện sứ mệnh: đưa tinh hoa Việt đến tận tay khách hàng tại các vùng, miền tại Việt Nam và toàn Thế Giới. Mô Tả Công Việc Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý